Trwają zapisy na zajęcia fotograficzne

Zajęcia fotograficzne dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Cel ogólny:
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami fotografii oraz rozwijanie zainteresowania sztuką fotograficzną.
Cele szczegółowe:
Umożliwienie uczestnikom kursu odkrycia, pielęgnowania i rozwijania talentów fotograficznych.
Przekonanie kursantów, że swoje pasje należy realizować.
Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii.
Poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia.
Poznanie przez kursantów historii fotografii i jej największych twórców.
Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.
Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata.
Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów kursantów.

Serdecznie zapraszamy!