Harmonogram zajęć dodatkowych UTW

Drodzy Studenci,

Zapraszamy do zapozania się z harmonogramem zajęć dodatkowych UTW w semestrze letnim 2015/2016.

1. Szkolenie dla seniorow z zakresu bezgotówkowych instrumentów płatniczych oraz budowania wiarygodności finansowej. Prowadzący: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. 
Data: 01.04.2016; godz.16:00, sala. A21
Wstęp wolny

2. Robert Moskwa na UTW, wykład pt.” Dziwna Ona, Dziwny On.”
Data: 15.04.2016; godz.17:30; miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku Kokoszki.
Prowadzący: dr Joanna Łuczyńska
Wstęp wolny

3. Wykład Wice Marszałek WP Pani Hanny Zych-Cisoń
pt. „Profilaktyka chorób społecznych.”
Data: 29.04.2016; godz.17:00; sala A21
Wstęp wolny

4. Wizyta UTW w Wyższej Szkole Bankowej.
Data: 09.05.2016
Wstęp wolny

5. Szkolenie COPERNICUS z pierwszej pomocy..
Data: 27.05.2016; godz.16:00, sala A21
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy do udziału!