Szanowni Studenci,

W związku z podpisaniem partnerskiej umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Trzeciego Wieku Pozytywnych Inicjatyw a Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną WSB. Proponowane zajęcia i wykłady stanowią uzupełnienie obecnej oferty dydaktycznej. Wstępne deklaracje wybranych zajęć proszę o przesyłanie na adres na adres email: utw@pozytywneinicjatywy.pl

 

Dydaktycy Proponowana tematyka zajeć
  Imię Nazwisko
1 Andrzej Kołłątaj Kursy językowe z certyfikatami LCCI
2 Marek Bednarz Nauki społeczne, w szczególności temat polityki społecznej i wspołczesnych przemian demograficznych, zmian w strukturze społecznej (małżenstwa, rodzina, dzietność ), zabezpieczenia społecznego (emerytury, ochrona zdrowia, etc.), kontakt do osoby prowadzącej zajęcia ruchowe (licencjonowana przez ministerstwo sportu trenerka nordic walking i innych zajęć ruchowych) ze znakomintym podejściem do ludzi starszych.
3 Mirosław Ciesielski 1. Zarządzanie finansami osobistymi
2. Trening kreatywności
3. Gospodarka globalna
4. Komunikacja i inteligencja emocjonalna
5. Enologia – wino, historia, kultura.
4 Agnieszka i Marek Czarneccy Moduł kultury i sztuki (1. kody kulturowe we współczesnym filmie, literaturze i sztuce; czyli to co było i powraca w nowych odsłonach – ukryte treści; 2. DKF (o filmie i książce). 3. Warsztaty kreatywnego pisania. 4. Jak rozumieć (odczytywać) sztukę współczesną. 4. Historia sztuki ) oraz moduł społeczno-psychologiczny – komunikacja z pokoleniem Y, metody rozwiązywania konfliktów, negocjacje i wszelkie komunikacyjne).
5 Linda Czernichowska I Wykłady i prelekcje z zakresu:
1. Dietetyka i żywienie
2. Metody i techniki psychoregulacji
3. Motoryzacja
4. Kinematografia
II Warsztaty – cykliczne spotkania:
1. Plastyczne (origami, kaligrafia-shodo)
2. Literackie: pisanie bajki i wierszyków dla dzieci
III Lektoraty języków: japoński, chiński, koreański, arabski
IV Zajęcia ruchowe
*Nordic walking
*Kinezygerontoprofilaktyka (zarówno dla Pań jak i Panów)
*Aqua fitness dla os. Starszych (wymaga wykupienia karnetu na basenie)
V Podejmowanie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
- spotkania integracyjne seniorów ze studentami np. koło naukowe Waku Waku
- zaproszenie artystów
- organizowanie spotkań dla dzieci przez klub seniora (np. seniorzy przygotowują teatr kukiełkowy lub piszą bajki i wierszyki, następnie reżyserują i wystawiają na ich podstawie spektakle w szpitalach, szkołach, bibliotekach i domach dziecka), seniorzy realizują się dzięki temu realizują się w roli pisarzy, scenografów, aktorów. Rozwijają również umiejętności organizatorskie czy fundraisingowe.
- wystawy prezentujące pasję seniora
- wystawy fotograficzne (zdjęcia robione przez seniorów pokazujące dotychczasowe zaangażowanie seniorów w klubie seniora oraz udział w zajęciach organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku)
- zorganizowanie DNI GIER ŚWIATA: seniorzy uczą się grać w różne gry, w które grają seniorzy z całego świata, następnie organizują spotkanie dla gości i uczą ich dotąd nie znanych im gier (mogą przyjść również dzieci).
6 Wiesław Denisiuk Biotechnologie oparte o pożyteczne mikroorganizmy w ogródku, sadzie , na działce, u zwierząt domowych i w domu.
7 Remigiusz Dróżdż 1. świadomy wybór ubezpieczeń
- majątkowych
- życiowych
- zdrowotnych
- turystycznych
2. bezpieczne wakacje-urlop,  na co zwrócić uwagę przy wyborze;
- biura podróży
- imprezy turystycznej
- hotelu
- środka transportu
8 Janusz Dworak       * tworzenie reklam (fotografia, plakat, radio Inernet- nakręcenie scenek do wykorzystania w marketingu
wirusowym);
* tworzenie przemówień na bazie figur retorycznych;
* dyskusje i debaty na tematy społeczne;
* pisanie artykułów na bazie własnych wspomnień.
* tworzenie ankiet celem badania problemów społecznych.
9 Maria Giedz Religioznawstwo oraz dziedzictwo kulturowe regionu. Nowy Dwór i okolice, to rejon bardzo bogaty w historię oraz kulturę. Wchodzą w grę również inne obszary i inne kultury.
Religie świata (wykłady multimedialne ze zdjęciami, czasem też z krótkimi filmami). Wykład jako opowieść o zwyczajach, obrzędach, zasadach funkcjonowania w danej religii (relacje z pierwszej ręki).
Dziedzictwo kulturowe – opowieści o interesujących miejscach (nie tylko na Pomorzu). Wykładowczyni podróżniczka i historyk sztuki – odwiedziła wiele miejsc na świecie, posiada wiedzę, doświadczenie i dokumentację fotograficzną. Regiony turystyczne w Europie z ukazaniem najciekawszych miejsc na świecie.
10 Eugeniusz Gostomski Finanse gospodarstw domowych (usługi  bankowe dla gospodarstw domowych, wykluczenie z rynku finansowego, pułapka zadłużeniowa, upadłość konsumencka itp.), miejsce Polski w zmieniającym się świecie, a szczególnie związane z naszym członkowstwem i funkcjonowaniem UE , inne tematy globalne: głód na świecie, wzrost roli Chin, emigracje, wzrost roli sektora finansowego, bezrobocie młodych ludzi.
11 Sebastian Graczkowski - komunikacja interpersonalna – zajęcia wraz z ćwiczeniami
- Techniki sprzedaży – jak się przed nimi ustrzec
- Podstawy negocjacji
- wszelki tematy związane z szeroko rozumianą ekonomią, gospodarką rynkową
- zajęcia związane z wykorzystaniem komputera, m.in. podstawy Worda, Excela
12 Katarzyna Gregorkiewicz Zajęcia sportowe : zajęcia fitnessowe, zajęcia przy muzyce, zajęcia taneczne, relaksacyjne oraz nordic walking. Dodatkowo – ekonomia.
13 Bartosz Gruszka Specjalnie dobrane ćwiczenia gimnastyczne, mające na celu usprawnienie wydolności, siły oraz gibkości, oraz zajęcia ruchowe na powietrzu. Ma to na celu poprawę jakości i komfortu życia osób starszych.
14 Marek Kalinowski Komunikacja interpersonalna (mówienie, słuchanie, mowa ciała) Podczas zajęć wykorzystuję gry, dzięki którym uczestnicy  uczestniczą w procesach komunikacji (autorska gra, sparafrazowane Czarne historie oraz zmodyfikowane dla potrzeb dydaktyki gry Dixit i Osadnicy z Catanu). Ćwiczenia są interaktywne i zapewniają naukę poprzez zabawę. Zajęcia dostarczą także praktycznej wiedzy, która zostanie przekazana w formie miniwykładów.
15 Kamila Kania Warsztaty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz budowania pomostu międzypokoleniowego. Warsztaty – jak poruszać się w dzisiejszym społeczeństwie – zagrożenia społeczne, śmietnik informacyjny i asertywność w codziennym życiu społecznym – uwrażliwienie i wypracowanie zachowań, ewentualnie (pod warunkiem cyklicznych spotkań) postaw.
16 Przemysław Kitowski 4.  – Arkusz kalkulacyjny Excel jak narzędzie planowania i monitoringu swojego budżetu.
a.i. – jak zarządzać plikami na dysku by zawsze mieć wszystko pod kontrolą i zabezpieczone kopiami.
7. Zarządzanie czasem i miejscem
- cashflow 101 , 11 lekcji Roberta Kyioskaiego z przedsiębiorczości nie zależnie od wieku (Decyzją Ministra Edukacji Narodowej gra Cashflow wpisana została na listę oficjalnych środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego w Polsce.)
- zarządzanie tak by dzień trwał 48 godzin
- zastosowanie metodologii Lean z wielkich korporacji we własnym domu ( 5 S, Karty Standaryzacji, Przepływ jednej sztuki, szybsze przezbrojenia).
Działania w grupach.
17 Szymon Kołodziejczyk 1. Obsługa cyfrowej kamery wideo do rejestracji:
- videobloga
- krótkich prezentacji
2. Przygotowanie materiału audio-wizualnego przy pomocy komputera i programu wideo do emisji na popularnych portalach społecznościowych
3. Stworzenie kanału na portalu YouTube  i umieszczenie na nim wykonanych plików wideo.
- dopasowanie kanału pod względem wizualnym do potrzeb odbiorcy
- stała obsługa kanału
- współpraca kanału z innymi portalami, stronami www
Możliwość rozszerzenia zajęć o:
4. Analiza popularnych kanałów YouTube pod kątem umieszczanych w nich filmów. Próba odpowiedzi na pytanie o popularność kanału i umieszczanych w nich filmów przez analizę liczby obejrzeń danych filmów. Wskazanie słabych i mocnych punktów kanału.
5. Obsługa smartfona (telefonu) z kamerą pod kątem rejestracji wideo (smartfony z systemem Windows Phone, Android, iOS), a także urządzeń podobnych (tablet). Konfigurowanie urządzeń pod kątem rejestracji plików wideo.
18 Agata Kucharska Dialog, rozmowa, kontakt z drugim człowiekiem.
19 Ewa Magier-Łakomy - różnice międzypłciowe (to z zakresu nauk społecznych)
- Psychologia starzenia się ( procesy itelektualne)
- czy potrzebne są nam emocje?
- nieświadomość
20 Adela Michalska Kultury Azji (m.in. Współczesna Japonia), Lingwistyka Stosowana (j. angielski dla grup podstawowych), podstawowa obsluga komputera oraz wystąpienia publiczne.
21 Paweł Mostowski Nowe technologie:
• Grafika komputerowa i DTP (np edytory tekstu)
• Historia grafiki komputerowej
• Ilustracja komputerowa
Sztuki wizualne:
• Historia sztuki (klasyczna)
• Historia sztuki współczesnej
• Filozofia obrazu
• Malarstwo
• Rysunek
• Historia kina
• Kompozycja z elementami estetyki
22 Adam Mudław - podmiotowość obywatela w państwie demokratycznym,
- prawo spadkowe.
Skrótowy program w zakresie pierwszego modułu:
-pojęcie obywatela, pojęcie osoby fizycznej, konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie, prawa strony w przepisach proceduralnych: administracyjnym, karnym, cywilnym, pojęcie prawa i normy prawnej, pojęcie stosunku prawnego.
Skrótowy program w zakresie drugiego modułu:
-pojęcie spadku, spadkobiercy, spadkodawcy, tworzenie testamentów, dziedziczenie ustawowe, notarialne poświadczenia dziedziczenia, opodatkowanie spadku, pojęcie i skuteczna konstrukcja umowy darowizny, pojęcie i skuteczna konstrukcja umowy dożywocia, opodatkowanie darowizn i umów dożywocia. Zawieranie umów cywilnoprawnych – w szczególności w aspekcie powszechnego wprowadzania w błąd (oszukiwania) osób starszych z brakiem doświadczenia prawniczego, czyli jak się nie dać oszukać w przypadku zawierania umów (zaciągania zobowiązań) cywilnoprawnych, na co zwracać szczególną uwagę.
23 Łukasz Murawski - Psychologia Społeczna
- Reklama i marketing
Powyższe zajęcia mogą się pokrywać. Tematyka mogłaby dotyczyć także tego jak nie ulegać wpływowi reklamy itp.
- Realizacją pomysłów tzn. co zrobić, aby się udało.
Czasem ludzie chcąc działać, chcą czegoś dokonać, ale brakuje im wiedzy, jak się za coś zabrać, aby nie skończyło się tylko na zamiarach.
- Media Społecznościowe
Podstawy poruszania się po specyficznym świecie mediów społecznościowych. Seniorzy są otwarci na rozmowę, a skoro konwersacje przenoszą się do sieci to warto wykorzystywać nowoczesne narzędzia.
24 Jarosław Och 1/ mechanizmy prawa  wyborczego w Polsce,2/ wybrane aspekty marketingo politycznego ,3/ finansowanie polityki w Polsce -teoria a praktyka,4/ podmiotowość obywatela w Polsce – realności czy fikcja?, 5/ aktywnosc polityczna i obywatelska w Polsce. Inne tematy możemy każdorazowo ustalić.
25 Jacek Olszewski Warsztaty krajoznawcze – kontakt do b.dobrych wykładowców- praktyków z PTTK o/Gdańsk
Zajęcia ruchowe – kontakt do b.dobrych trenerow z AWFiS w Gdańsku (gerontologia-sport i rekreacja)
26 Agnieszka Peć-Soszka Techniki szybkiego zapamiętywania
27 Agnieszka Peć-Soszka Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie konfliktem – czyli konflikt: porażka czy szansa?, Jak szybko i skutecznie zapamietywać?, Zaawansowane techniki komunikacji i wpływu, Treningi kreatywności, jak sprostać wyzwaniom, jak przekraczać schematy i realizować pomysły, Psychologia perswazji i porozumiewania się.
28 Rafał Płókarz 1. Zarządzanie finansami przez seniora:
a) Jak uzyskać godną emeryturę i zabezpieczyć przyszłość spadkobiercom
b) Dochodowość a bezpieczeństwo inwestycji. Jak wybrać ofertę, aby nie żałować
c) Manipulacje instytucji finansowych
d) Zagrożenie przestępczością finansową (i inną?) osób starszych: naciągacze (parabanki), wyłudzenia pieniędzy itp.
Historia i genealogia własnej rodziny.
29 Michał Pronobis Ekonomia – współczesna gospodarka światowa, Polska na drodze integracji z Europą, kryzys ekonomiczny i aktualność fundamentalnych praw ekonomii.
30 Małgorzata Rozkwitalska Komunikacja interpersonalna. Szok kulturowy na emigracji – ten aspekt można by rozbudować o inne elementy związane z funkcjonowaniem w obcym środowisku i adaptacją kulturową.
31 Violetta Skrodzka 1. Procedura rejestracyjna i podatek dochodowy w działalności małej firmy (jak rejestruje się małą firmę osoby fizycznej, jakie obowiązki ewidencyjne istnieją pod względem podatkowym i jak robi się rozliczenie roczne). Zajęcia mogą być prowadzone przy założeniu istnienia karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub zasad ogólnych.
2. Rozliczenie podatkowe z dochodów osobistych (jak wypełnić PIT, z jakich ulg można skorzystać)
32 Małgorzata Sprawka I. Zasady racjonalnego żywienia
1. Pojęcie racjonalnego żywienia
2. Żywienie racjonalne – piramida żywieniowa
3. Zasady racjonalnego żywienia
4. Znaki zamieszczone na opakowaniach i ich znacznie
II. Zasady racjonalnego żywienia podczas planowania posiłków
1. Zasady racjonalnego żywienia podczas planowania posiłków
2. Podstawowe zasady układania jadłospisów
3. Możliwości usunięcia błędów żywieniowych z jadłospisu
III. Zmiany zachodzące w żywności podczas przechowywania
1. Zasady przechowywania żywności
2. Zmiany zachodzące w żywności podczas przechowywania
IV. Zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów
1. Zjawisko osmozy w procesach technologicznych
2. Ciemnienie warzyw i owoców
3. Zmiany w surowcach, półproduktach i produktach podczas obróbki cieplnej
33 Tomasz Staniszewski 8.Mit religijny i myśl filozoficzna Szwecji  jako droga ku rozwiązaniu odwiecznych pytań egzystencjalnych w kulturze. Od mistycyzmu do neoromantyzmu
9.Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku i początku XXI wieku, Od narodowego konserwatyzmu do zmierzchu cywilizacji XX wieku. Poszukiwanie nowych wartości i światła prawdy w szwedzkiej myśli filozoficznej początku XXI wieku.
10.Idea gnozy na przestrzeni dziejów.
11.W poszukiwaniu komunikacji autentycznej, prawdy o człowieku i świecie- fenomenologia i hermeneutyka jako drogi wyobraźni i poznania sensu.
12.Poznawcze drogi odkrycia tajemnic świata i rozwiązania odwiecznych pytań egzystencjalnych scjentyzmu pozytywistycznego wobec gnostyckiej koncepcji antropologicznej, wizji zbawienia   i zjednoczenia z Absolutem.
13.Geografia polityczna.
14.Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku.
15.Bezpieczeństwo narodowe.
16.Bezpieczeństwo ekonomiczne.
17.Integracja europejska.
18.Władza lokalna.
21.Polityka bezpieczeństwa.
22.Technologie informacyjne.
25.Sposoby i techniki negocjacji
28. Nauka o państwie i prawie.
29. Organizacja pomocy humanitarnej
30. Logistyka w sytuacjach kryzysowych.
31. Profilaktyka i terapia uzależnień.
32. Diagnostyka psychopedagogiczna.
33. Psychologia wpływu i psychomanipulacji.
34. Polityka zagraniczna Polski.
36. Indywidualne programy w socjoterapii
37. Metodyka pracy socjoterapeutycznej
39. Filozofia wojny i pokoju
40. Dydaktyka BHP
34 Aleksandra Szewczyk Zarządzanie, szkolenia miękkie, kurs dekorowania i aranżacji wnętrz.
35 Magdalena Trzepiota Warsztaty z zakresu komunikatywności, asertywności, radzenia sobie ze stresem. Wszystkie te tematy dla grup 50+ w postaci szkoleń.
36 Piotr Walentynowicz Podejmowanie decyzji i inwentyka (kreatywne rozwiązywanie problemów) lub negocjacje. (Strategia, Zarządzanie zmianami, Koncepcje zarządzania czy Lean Management raczej chyba ich nie zainteresuje). Podstawy zarządzania lub Podstawy przedsiębiorczości. Kontakt do wykładowcy “Dziejów Polski prowadzących do świetności” (historia).
37 Urszula Wolszon Rozliczenia z ZUS i US – w przystępny i ciekawy sposób przedstawienie uczestnikom, jak rozliczać swoje zeznania podatkowe ze wskazaniem aktualnych możliwość odliczeń od podatku/dochodu ulgi na leki, internet oraz wskazanie/przypomnienie o przekazywaniu 1% na cele OPP; jak sporządzać i przesyłać PITy przez internet; ABC obsługi komputera.
38 Dominika Czechowska-Mrozińska - Twoje zdrowie w lodówce;
- Zdrowe i dietetyczne gotowanie;
- Jak zachować siły witalne dzięki dobrej i zdrowej diecie
- Dziel się zdrowiem z rodziną – gotuj dietetycznie dla tych, których kochasz.
39 Tadeusz Kasperek M.Bałtyckie – stan i zagrożenia środowiska morskiego, Zmiany klimatu, Bezpieczeństwo ekologiczne, chemiczne, biologiczne.
40 Romuald Kozak 1.  Problemy geopolityczne współczesnego świata.
2.  Konflikty globalne  XIX – XX wieku
3.  Polska a Europa na prrzestrzeni wieków. Obraz przemian polityczno – kulturowych.
4.  Tajemnice dyplomacji – dawniej i dziś.
5.  Sanktuarium jasnogórskie a tradycje oręza polskiego 1382 – 2004.
41 Agata Cichocka Polityka społeczna, polityka społeczna UE, prawa obywatela UE obowiązujące w Polsce i innych krajach UE, stosunek UE do patologii społecznych, skutki migracji wewnątrz UE, polityka zdrowotna UE, ubezpieczenia społeczne w UE i ich harmonizacja oraz sytuacja osób niepełnosprawnych, programy edukacyjne UE dla środowisk osób w wieku zaawansowanym oraz problemy starzenia się społeczeństwa unijnego.

 

 

I Konkurs Piosenki Seniora

Szanowni Studenci,

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie serdecznie zaprasza do udziału w I Konkursie Piosenki Seniora. Konkurs odbędzie się 23.05.2015 roku w placówce MDK Sopot.  Zapewniamy miłą i niepowtarzalną atmosferę!

Regulamin Konkursu Piosenki Seniora

„Ocalmy od zapomnienia –

Polskie przeboje lat 60 – 80 tych”

 Część I – piosenka

1. I Konkurs Piosenki Seniora odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie Al. Niepodległości 763 w dniu 23.05.2015

2. Organizatorem konkursu  jest MDK Sopot oraz Fundacja „Sopockie korzenie”

3. Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie amatorskiej twórczości artystycznej w każdym wieku oraz inspirowanie do poszukiwań nowych twórczych form pracy artystycznej. Integracja międzypokoleniowa oraz ocalenie od zapomnienia historii polskiego rocka.

4. W konkursie mogą brać udział duety, soliści, instrumentaliści, chórki /max 5 osób/ którzy zgłoszą swój udział w terminie do 14.05.2015 r.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 14 maja 2015 r. drogą elektroniczną na adres mdk.imprezy@gmail.com, faxem 058-551-41-31  lub dostarczenie go osobiście do placówki Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie lub wysłanie pocztą tradycyjną.

2. Kartę zgłoszenia oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony www.mdk.sopot.pl

 3. Każdy uczestnik wykonuje 1 przygotowaną przez siebie piosenkę /np. Tadeusza Nalepy, Czerwonych Gitar, Miry Kubasińskiej, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Czesława Niemena, Kasi Sobczyk, Czerwono Czarnych, Ireny Santor, Filipinki, Karin Stanek, Marka Grechuty, Heleny Majdaniec, Alibabki, Haliny Kunickiej, Anny German, Maryli Rodowicz, Ireny Santor, Haliny Kunickiej, Zdzisławy Sośnickiej, Andrzeja Rosiewicza, Krzysztofa Krawczyka  i wielu innych/

4. Piosenka może być wykonywana a capella, z towarzyszeniem instrumentu lub z przygotowanym wcześniej na nośniku CD, pendrive  podkładem muzycznym.

5. Jury powołane przez organizatora  przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Część druga – pamiątki i wspomnienia

Ocalić od zapomnienia historię polskiego rock n’rolla

- konkurs na pamiątki i wspomnienia w postaci

zdjęć,  wydawnictw z dedykacjami i autografami

-gazety, plakaty, afisze, albumy, foldery

I innych form wydawniczych dotyczących lat 60-80

Uczestnicy tej wystawy otrzymają specjalne upominki od Fundacji Sopockie Korzenie.

Z zebranych  pamiątek chcielibyśmy zrobić specjalną wystawę, która stworzy nam ciekawą scenografię podczas konkursu.

Uwagi końcowe:

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania prezentacji.

4. Uczestnicy zgłaszając swój udział wyrażają zgodę powierzenia organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji ich występu.

5. Dodatkowe informacje MDK Sopot u koordynatora konkursu Edyta Dawidowska 507-533-615 lub 058-551-41-31

 

Karta zgłoszenia

 Konkursu Piosenki Seniora

 „Ocalmy od zapomnienia –

Polskie przeboje lat 60 – 80 tych”

……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres oraz adres email

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Utwór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Potrzeby techniczne

Potwierdzam znajomość regulaminu Konkursu Piosenki Seniora

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku przez organizatora imprezy MDK SOPOT oraz Fundację Sopockie Korzenie

Podpis uczestnika

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiosennego nastroju i odpoczynku,

spotkań w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyślności

 życzy

Joanna Łuczyńska

 

Happy-Easter-happy-easter-all-my-fans-36926264-1280-1024

 

Profilaktyka zdrowia

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia z profilaktyki zdrowia w dniu 02.04 br. zostały odwołane.

W dniu 30 marca 2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie partnerskiej umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Trzeciego Wieku Pozytywnych Inicjatyw a Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Zawarte porozumienie jest zabiegiem społecznie korzystnym, szczególnie dla słuchaczy i pozwoli na poszerzenie oferty programowej.
Umowa przewiduje takie działania, jak m.in. udział przedstawicieli Władz WSB w Gdańsku w Radzie Programowej UTW, opracowanie ofert edukacyjnych, organizacja wspólnych konferencji naukowych i prowadzenie zajęć na UTW.11075125_899769556710992_568447942329258135_n