W dniu 30 marca 2015 r. nastąpiło uroczyste podpisanie partnerskiej umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Trzeciego Wieku Pozytywnych Inicjatyw a Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Zawarte porozumienie jest zabiegiem społecznie korzystnym, szczególnie dla słuchaczy i pozwoli na poszerzenie oferty programowej.
Umowa przewiduje takie działania, jak m.in. udział przedstawicieli Władz WSB w Gdańsku w Radzie Programowej UTW, opracowanie ofert edukacyjnych, organizacja wspólnych konferencji naukowych i prowadzenie zajęć na UTW.11075125_899769556710992_568447942329258135_n